Puntti Blogi - Painonnoston kuorma- ja taitoasteikko

29.02.2024

Tervetuloa takaisin Puntti blogin pariin! Blogi jäi tauolle ennen joulua ja tekee nyt paluun.


Palaamme takaisin valmennus ja treeniaiheiden pariin pohtien oman harjoituksen kuormituksen arviointia. Nyt on kyse nimenomaan yksittäisestä harjoittelusta.

Olen käynyt paljon keskustelua RPE asteikosta (Puntti blogi RPE) painonnostajien kanssa. RPE asteikon käyttö painonnostossa koetaan keskustelujen perusteella hankalaksi, koska RPE kuvaa suoraan tuntemusta kuormasta. Painonnostossa taidollisella suoriutumisella on suuri merkitys. Toki omien tuntemuksien kuuntelu yleisesti koetaan vaikeaksi, mutta lähestytään nyt aihetta enemmän taidollisen suoriutumisen näkökulmasta.

Valmentajan tarkoittama harjoitusvaste ei välttämättä toteudu jos RPE7 tuntuinen kuorma haastaa nostajan taidollista suoriutumista niin paljon, että noston onnistumiselle 50/50 mahdollisuudet.

Mitä aloittelevammasta nostajasta on kyse sitä enemmän taitonäkökulmaa halutaan yleensä priorisoida nostoissa. Jos kokeneen nostajan tekniikkaa halutaan muuttaa, täytyy taidollista suoriutumista myös priorisoida. Mahdollisimman hyvällä tekniikalla suoritetut nostot vievät taidon kehittymistä eteenpäin.


Alla oleva asteikko sai alkunsa keskusteluista valmennettavien kanssa ja kehitin sen heitä varten. Haluan kuitenkin jakaa sen täällä jos siitä on jollekin muullekin hyötyä. Tai voit ottaa sen pohjaksi itsellesi ja muokata siitä paremmin omaan tarpeeseen sopivan.Kun tehdään todella raskaita tai maksimi suorituksia, joudutaan hyväksymään, että keskittyminen riittää ainoastaan yhteen asiaan ja lopuista suoriudutaan juuri sillä tasolla miten pystytään sen enempää niihin keskittymättä. Ne loput asiat eivät välttämättä suju kovin hyvin, jonka takia taidollisen osaamisen ollessa joko alkutekijöissä tai muokattavana on tuottavampaa arvioida kuormaa painottaen taito näkökulmaa.


Kilot seuraavat tekniikkaa, on kuulta Puntilla useampaankin otteeseen. Ideaali painonnostotekniikka perustuu teoriaan siitä, miten tanko saadaan liikkumaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti pään yläpuolelle. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tietyillä voimaominaisuuksilla varustettu henkilö voi nostaa xkg huonommalla tekniikalla ja kun hän hioo tekniikkaansa paremmaksi hän pystyy samoilla voimaminaisuuksilla nostamaan +xkg. Tämä ei myöskään tarkoita etteikö painonnostajan kannattaisi tehdä voimaharjoittelua tai vahvistaa voimaominaisuuden näkökulmasta nostoja. 

Tämä tarkoittaa, ettei kannata alkaa vahvistamaan asentoja ja liikeratoja voimaominaisuuden näkökulmasta jos tekninen ja taidollinen suoriutuminen on vielä kovin heikkoa.- Ina