Puntti blogi - Mikä on oikea määrä harjoittelua?

08.10.2023

Jos kirjoitat kysymyksen googleen saat varmasti listan hyvin erilaisia vastauksia, joissa puhutaan suhdeluvuista sekä erityyppisistä harjoitusmuodoista.


Geneerinen vastaus kysymykseen riippumatta tavoitteesta, lajista tai harjoitusmuodoista voisi olla; sellainen, josta yksilö pystyy palautumaan.


Tavoite määrittää ylirasituksen asteen


Mitä suurempi kehittyminen on tavoitteena sitä tarkemmin tulee ymmärtää yksilön voima- ja/tai kestävyysominaisuuksia sekä palautumiskapasiteettia.


Ylirasitusta voidaan harjoitusohjelmoinnilla ja -annostelulla kasvattaa pidemmillä ja lyhyemmillä aikaväleillä. Kuitenkin ylirasitusta tulee kasvattaa asteittain vain siihen pisteeseen, josta yksilö pystyy palautumaan vielä niin, että keho "ylikorjaa" itseään. Hetkellisestä ylirasituksesta palautumisen aikana tapahtuvaa kehon "ylikorjaamista" nimitetään superkompensaatioksi.


Subjektiivisia huomioita aiheesta valmentajana


Olen perehtynyt niin ammattivalmentajan opintojen aikana kuin myöhemminkin eri harjoitusmuotojen osalta tehtyihin tutkimuksiin ja mittauksiin liittyen optimaalisiin harjoitusmääriin optimaalisen kehityksen näkökulmasta.


Käytännössä valmentajan työssä tehdyt huomiot viestivät suuremmasta määrästä muuttujia kuin mitä olen tutkimusten analyyseistä löytänyt. Samoja numeerisia arvoja kestävyys- ja voimatesteissä tekevät yksilöt vastaavat samaan harjoitusvolyymiin, -intensiteettiin ja jaksotukseen eri tavoin. Tämä selittyy usein kokemukseni mukaan yksilöllisillä muuttujilla.


Harjoittelun ulkopuoliset muuttujat sekä yksilön sisäiset (psyykkiset) tekijät tuntuvat vaikuttavan harjoitusvasteeseen hyvin paljon. Alla muutama esimerkki:


  • Negatiivista stressiä aiheuttava työ, ihmissuhde tai muu elämän osa-alue

  • Univaikeudet

  • Heikko itseluottamus

  • Mahdollisuus priorisoida palautumista, riittävät uni, tekemättömyys ja ravinto

  • Hyvä itseluottamus


Mikä siis on oikea määrä harjoittelua? Se on aina yksilöllistä.


- Ina