Puntti blogi - Johdonmukainen harjoittelu

22.10.2023Johdonmukaisuus on tullut esiin monessa Puntti blogin tekstissä ikään kuin sivujuonteena. Viimeisen viikon aikana olen käynyt useamman nostajan kanssa keskustelua siitä mitä johdonmukainen harjoittelu tarkoittaa. Tässä tekstissä pohdin mitä johdonmukaisuus tarkoittaa yleisesti harjoittelussa sekä tarkemmin nostajan ja valmentajan näkökulmasta.


Johdonmukaisuus


Yleisesti johdonmukaisuus harjoittelussa voitaisiin määritellä seuraavasti:

Harjoittelu perustuu ja etenee loogisesti (tavoite, harjoittelijan resurssit yms.) niin harjoitusohjelmoinnin kuin harjoittelijan oman toiminnan näkökulmasta.


Harjoitusohjelmointi on tässä tapauksessa rakennettu mahdollistamaan harjoittelijan tavoitteen saavuttaminen ja harjoittelija tekee harjoitusohjelmointia kuten se on kirjoitettu (Aivan! Kuten ohjelmointi on kirjoitettu, palaamme tähän seuraavassa kappaleessa ;)).


Johdonmukaisuus harjoittelijan näkökulmasta


Johdonmukaisuus harjoittelijan näkökulmasta, tarkoittaa harjoitusohjelmoinnin seuraamista ja laadullista toteutusta kuten valmentajan kanssa on sovittu.


Harjoitusohjelmoinnin progressiot eivät tuota haluttua lopputulosta, mikäli progression osia ei suoriteta kuten ne on suunniteltu. Esimerkiksi silloin kun pitäisi tehdä 2 toistoa 85%n kuormalla, harjoittelija tekee 2 toiston suorituksen maksimikuormalla progressio ei toteudu. Harjoitusohjelmoinnin osalta harjoittelijan tulee myös kommunikoida valmentajan kanssa. Mikäli harjoituspäivä, jonka tulisi tuntua 70% kuormittavalta tuntuu 90% kuormittavalta harjoituspäivä ei toteudu ohjelmoinnin mukaisesti (tällöin keskustele valmentajan kanssa).


Taitoharjoittelun osalta harjoittelijan tulee keskittyä niihin asioihin, joista valmentajan kanssa on keskusteltu. Niihin tulee myös keskittyä joka ikinen harjoituskerta kunnes kyseinen osa taidosta on hallinnassa ja voidaan siirtyä seuraavaan.


Usein harjoittelijalla on houkutus keskittyä, johonkin asiaan, jonka on sillä kerralla sattunut huomaamaan, nähnyt somessa videon, jossa joku muu keskittyy johonkin asiaan tai joku treenikaveri on ehdottanut eikö kannattaisi tehdä näin. Jos harjoittelija lähtee keskittymisessään sivuraiteille taitoharjoittelun johdonmukaisuus katkeaa eikä voida olettaa, että progressiot toimivat siinä missä ei voida olettaa edellä mainittujen kuormitusprogressioidenkaan kohdalla.


Johdonmukaisuus valmentajan näkökulmasta


Valmentajan näkökulmasta johdonmukaisuus rakentuu harjoitusohjelmointiin sekä dialogiin harjoittelijan kanssa.


Harjoitusohjelmoinnissa johdonmukaiset progressiot kehittävät sekä fyysisiä ominaisuuksia, että taitoa. Kokonaisvolyymi, rasitus ja keventäminen ovat kaikki valmentajan työkaluja, jotka johdonmukaisesti käytettynä auttavat harjoittelijaa kehittymään.


Valmentajalle suurin johdonmukaisuuteen vaikuttava muuttuja on harjoittelija itse. Harjoittelijan harjoittelu ei tapahdu täysin muuttumattomassa ympäristössä, vaan elämässä on muita osa-alueita, jotka yhtäkkiä lisäävät harjoittelijan kuormitusta tai vähentävät resursseja, joita harjoittelu vaatii. Mitä nopeammin valmentaja saa tietoonsa muutoksen, joka harjoitteluun vaikuttaa, sitä nopeammin hän pystyy sovittamaan harjoitusohjelmoinnin uusiin vaatimuksiin.

Saman asian toistaminen ja samaan asiaan keskittyminen on myös toisinaan harjoittelijan mielestä tylsää. Harjoittelija haluaa nähdä tuloksia nopeasti eikä välttämättä luota valmentajaan, jotta jatkaisi samojen asioiden toistamista vaan alkaa kokeilemaan erilaisia tapoja tai keskittymään johonkin ihan muuhun kuin mihin valmentaja on ohjannut keskittymään. Valmentajan tavoite on palauttaa harjoittelija "raiteille".


Yhteenveto


Johdonmukaisen harjoittelun kulmakivet:


  • Sitoutuminen laadukkaaseen harjoitteluun - keskity olennaiseen

  • Sitoutuminen ohjelmoituihin harjoituksiin - tee harjoitus kuten se on suunniteltu

  • Avoin kommunikaatio valmentajan kanssa


- Ina